21.3.2010

Palkat eivät nouse tuottavuuden kasvun myötä.

The Offshored Economy
...
In a major problem for economic theory, labor productivity or output per man hour and labor compensation have diverged markedly over the last decade. Wages are not rising with productivity. Perhaps the explanation lies in the productivity data. Susan Houseman found that U.S. labor productivity statistics might actually be reflecting the low wages paid to offshored labor. An American company with production in the U.S. and China, for example, produces aggregate results in labor output and labor compensation. The productivity statistics thus measure the labor productivity of global corporations, not that of U.S. labor.
...
Huono suomennos:
...
Suuri ongelma taloudellisessa teoriassa on se, että työntuottavuus ja miestyötunnit ja työkorvaus ovat eritytyneet toisistaan huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Palkat eivät nouse tuottavuuden kasvun myötä. Ehkä selitys löytyy itse tilastotiedoista. Susan houseman totesi, että ameriikan ihmemaan työn tuottavuudentilasto saattaakin kuvastaa matalia palkkoja joita maksetaan offshoring työvoimalle. Esimerkiksi Ameriikkalaisen yhtiön tuotanto Ameriikassa ja Kiinassa tuottaa yhteenlaskettuja tuloksia työn tuotannosta ja työnkorvauksesta. Näin ollen tuottavuustilastoissa mitataan työntuottavuutta globaalisti, eikä pelkästään ameriikkalaisen työn.
...
No näinhän tämä on! Palkat eivät nouse tuottavuuden kasvun myötä.
Mikäli termi "tuottavuus" on jotenkin vielä hakusessa, niin annetaanpas sille raamit:
Ainoa syy, miksi sinulla on työpaikka on se, ettei sitä ole vielä automatisoitu taikka viety halpatuotantomaihin.
Tuottavuuden kasvu on siis työn automatisointia ja sitä kautta työn tuottamista halvemmalla. Tai jos työtä ei voida automatisoida, niin sitten se (työ) tuotetaan halvemmalla jollain muulla.
Mutta, mutta.
Tottakai globaalisti toimiva yritys tuottaa tuloksia työntuottavuudesta, tuotannosta ja korvauksista alueellisesti ja/tai globaalisti. Tämä käy täysin järkeen. Mutta jos tosiaankin ameriikan ihmemaan työntuottavuuden tilasto kuvastaa offshoring toimintaa... Mielenkiintoista.

Ei kommentteja: