9.6.2011

Periferia - kaukainen ja syrjäinen paikka.

Germany a Huge Beneficiary from ECB Operations
...
Sinn and others believe that the Target 2 balances show that ECB operations have created a big risk for the German taxpayer, channelling lots of funds from Germany to Ireland. In fact, the truth is exactly the opposite.
...
Huono Suomennos:
...
Sinn ja monet muut uskovat, että Target 2 saldot osoittavat euvostoliiton keskuspankin toimien luoneen valtavan riskin Saksalaisille veronmaksajille, kanavoimalla paljon varoja Saksasta Irlantiin. Itse asiassa totuus on täysin päinvastainen....
Samasta aiheesta: Professor Sinn Misses the Target
...
Recent years have seen a sharp reduction in borrowing by peripheral banks from German banks through interbank money markets and bond markets (see pages 34-35 of this Bundesbank report).  The peripheral banks have replaced much of this interbank borrowing with borrowing from the ECB via its lending (refinancing) programmes. The result has been a large net transfer of funds from, for example, Irish banks to German banks.
....
Huono Suomennos:
...
Viime vuosina periferian pankkien varainhankinta Saksan pankkien kautta rahamarkkinoilta ja korkomarkkinoilta on vähentynyt voimakkaasti (ks. sivut 34-35 Bundesbankin raportista). Periferian pankit ovat korvanneet suuren osan tästä pankkien välisestä lainoittamisesta ottamalla lainaa euvostoliiton keskuspankilta käyttämällä sen (jälleenrahoitus) ohjelmia. Tuloksena on ollut suuri nettovarojen siirto, esimerkiksi, Irlannin pankeilta Saksalaisille pankeille.
...
Lainataanpas Herra Hurria:
Meneillään ovat kaikkien aikojen pankkitukitalkoot.

Ei kommentteja: