19.1.2011

Mielenkiintoista.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot (PDF) eli Lissabonin sopimus.
123 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 101 artikla)
1. Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta julkisessa omistuksessa oleviin luottolaitoksiin, joita kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin on kohdeltava samalla tavalla kuin yksityisiä luottolaitoksia keskuspankkirahoituksen osalta.
Herra Kani ymmärtää tämän näin:
Euvostoliiton keskuspankki sekä Suomen (keskus)pankki eivät saa suoraan rahoittaa julkisyhteisöjä. Mutta Suomi voi perustaa julkisessa (valtion) omistuksessa olevan pankin, saada rahaa (keskuspankkirahoitusta) sen pyörittämiseen Suomen (keskus)pankilta, jonka jälkeen se (valtio) kykenee rahoittamaan toimintojaan (velkana tosin, mutta) ilman valtion velkakirjojen myyntiä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi itsenäisyyttä talouspoliittisissa asioissa.

Mielenkiintoista.

Ei kommentteja: