31.12.2010

Amerikaan ihmemaan uutisia vol. 10

$24.5 Trillion In US National Debt, $144 Trillion In Unfunded Liabilities In... 2015
...just wait until we hit $24.5 trillion in total US national debt in 2015. And it gets even more surreal: total US Unfunded Liabilities are estimated at $144 trillion, roughly $1.2 million per taxpayer. ...
Huono Suomennos:
...odotappas siihen asti kunnes ameriikan ihmemaan kansallinen velka iskee 24,5 biljoonaan dollariin vuonna 2015.  Ja tämä menee vieläkin epätodellisemmaksi: Ameriikan rahoittamattomat vastuut ovat arvioiden mukaan 144 biljoonan dollaria, noin 1,2 miljoonaa dollaria per veronmaksaja. ...
Samasta aiheesta: The scary actual U.S. government debt
Boston University economist Laurence Kotlikoff says U.S. government debt is not $13.5-trillion (U.S.), which is 60 per cent of current gross domestic product, as global investors and American taxpayers think, but rather 14-fold higher: $200-trillion – 840 per cent of current GDP. “Let’s get real,” Prof. Kotlikoff says. “The U.S. is bankrupt.
...
Huono Suomennos:
Bostonin yliopiston ekonomisti Laurence Kotlikoff sanoo ettei ameriikan ihmemaan velka ole 13,5 biljoonaa dollaria, joka on 60 % tämän hetkisestä BKT:sta, kuten globaalit sijoittajat sekä ameriikan veronmaksajat luulevat, vaan pikemminkin 14 kertaa suurempi: 200 biljoonaa dollaria - 840 % nykyisestä BKT:sta. "Ollaanpas realisteja", Professori Kotlikoff sanoo. "ameriikka on konkurssissa."
...
Dallas Federal Reserve Bank - Roadblocks to Recovery (With Apologies to W. H. Auden and Gershon Bleichröder)
...According to our calculations at the Dallas Fed, that unfunded debt of Social Security and Medicare combined has now reached $104 trillion...
Aivan kamalan huono Suomennos:
...Dallasin keskuspankissa (haarakonttori) tekemiemme laskelmien mukaan, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon  rahoittamaton velka on yhteenlaskettuna noussut 104 biljonaan dollariin...
Ja jatkuu: I Was Just Doing A Little Math...
...
TOTAL DEBT & UNFUNDED OBLIGATIONS.
$7.7 Trillion Total Money Supply (Debt - all borrowed money)
$57.0 Trillion Total Combined Debt (National, Business and Personal)
$65.5 Trillion Unfunded Obligation (Soc. Sec., Medicare, Medicaid, etc.)
$23.7 Trillion TARP Bailouts (and you thought it was only $700 Billion)
$3.27 Trillion Stimulus
$2.0 Trillion The Federal Reserve Will Not Disclose
$1.0 Trillion Line of Credit to Greece
$0.275 Trillion Foreclosure Rescue (UPDATED)
plus
$99.0 Trillion Unfunded Pensions and Health Care Liabilities

$259.445 TRILLION in DEBT

...
Huono Suomennos:
...
Velan kokonaismäärä & rahoittamattomat velvoitteet.
7,7 biljoonaa dollaria koko kierrossa oleva rahamäärä (Velkaa - kaikki lainarahaa)
57,0 biljoonaa dollaria yhteenlaskettua velkaa (kansalliset yritykset ja henkilökohtainen)
65,5 biljoonaa dollaria rahoittamattomia velvoitteita (sossu, terveydenhuolto, työkkäri, jne)
23,7 biljoonaa dollaria TARP-apupaketista (ja olet ajatellut, että se oli vain 700 miljardia dollaria)
3,27 biljoonaa dollaria stimulukseen

2,0 biljoonaa dollaria jonnekkin, mitä FED ei paljasta.
1,0 biljoonaa dollarin luottojärjestely Kreikkaan
0,275 biljoonaa dollaria ulosmittauksen pelastamiseen (suom. huom. ei voi tietää?)

plus
99,0 biljoonaa dollaria rahoittamattomia eläkkeitä ja terveydenhuollon velkoja

259,445 BILJOONAA dollaria VELKAA
...
Yksi pieni ongelma. Ihan pieni. Ei mikään kamalan hankala. Älä anna sen häiritä. Jookos?
(Riippumatta siitä, mikä summa on oikea.)
Ennen kuin dollari voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Onni onnettomuudessa. Onneksi on olemassa lukuarvo 1 triljoona. Se kuulostaa jo heti paljon pienemmältä. Ja kohtahan se voidaan ottaa käyttöön :)