2.8.2010

Sattuipa hassusti Kauppalehden foorumilla.

Kataisen laskuoppi
torsti:
"Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2009 tilinpäätöksen osoittamasta varainhoitovuosilta 2008 ja 2009 kertyneestä kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 1 355 milj. euroa.

Varsinaisten tulojen 843 milj. euron nousu, määrärahojen 328 milj. euron nettolisäys ja kumulatiivisen ylijäämän 1 355 milj. euron käyttö huomioon ottaen vuoden 2010 nettolainanottotarve alenee 1 871 milj. eurolla. Valtion nettolainanotto v. 2010 olisi n. 12,0 mrd. euroa. Tämän seurauksena valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan reilut 76 mrd. euroa, mikä on n. 43 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. "

Tämä siis suora lainaus lisätalousarvioesityksestä.

Valtio tulkitsee edellisen vuoden määrärahat tulojen lisäykseksi ja myös kassan pienentämisen tulojen lisäykseksi. Mielenkiintoista , eikös totta.
Huom nettolainan otto on aivan eri asia kuin budjettivaje.

Kumulatiivista ylijäämää käytettiin siis 1,35 miljardia ja kuluja kasvatettiin 0,38 , mutta varsinaiset tulot lisääntyivät vain 0,84 miljardia.

Kaikki tämä johti luonnollisesti reippaaseen ylijäämään ja n.k. nettolainanoton pienenemiseen.

Budjetin loppusumma kasvoi tämän operaation seurauksena 52,48 miljardiin 50,2 miljardista , siis 2,2 miljardilla ja varsinaisten tulojen lisäys oli vain 843 miljoonaa.'
Kataisen laskuopin perusteella 13 miljardin vaje tämän toimenpiteen seurauksena pieneneen miljardilla ?
Ja jatkoa:
torsti:
Miten on mahdollista, että vuoden 2009 valtiontalouden 8,2 miljardin alijäämästä voi kumuloitua seuraavalle vuodelle 1,35 miljd. ylijäämää , etenkin jos ottaa huomioon , että vuoden 2009 budjetti laadittiin 280 miljoonaa ylijäämäiseksi ?

Kataisen laskuopin mukaan se on tietysti mahdollista.
:)

Ei kommentteja: