2.8.2010

Irlanti myy... anteeksi mitä?

(Löytyi "Lautturin" katsauksesta)

Ireland: selling the family silver
...
Like a household up to its ears in debt, the Irish government is planning to sell off the family silver to make ends meet.

Minister for Finance Brian Lenihan appointed a commission on July 22 to look at the possibility of unloading these assets to help meet Ireland’s crippling national debt of 84 billion euros ($108 billion). The planned sale is an indication of how desperate the financial situation has become since the Irish property bubble burst three years ago. 
...
It includes 28 semi-state bodies, commercial enterprises owned outright or controlled through majority shareholding by the Irish government. Some are national icons, like RTE, the state radio and television station. Others are more mundane concerns like Dublin’s unionized bus service.

...
Huono Suomennos:
...
Kuten kotitalous jolla on korviaan myöten velkaa, Irlannin hallitus suunnittelee myyvänsä perheen hopeat saadakseen rahat riittämään.

Valtiovarainministeri Brian Lenihan nimitti komission tutkimaan mahdollisuutta (valtion)varojen myymiseen auttaakseen Irlantia vastaamaan lamauttavaan 84 miljardin euron (108 miljardia dollaria) julkiseen velkaan. Suunniteltu myynti on osoitus siitä, kuinka epätoivoiseksi taloudellinen tilanne on muuttunut, sen jälkeen kun kiinteistökupla puhkesi kolme vuotta sitten.
...
Se (myynti) sisältää 28 puolivaltiollista elintä, kaupallisia yrityksiä, jotka ovat suoraan tai enemmistöosakkuuden kautta Irlannin hallituksen omistuksessa. Jotkut ovat kansallisia ikoneja, kuten RTE, Valtion radio ja televisiokanava.  Toiset ovat arkisempia kuten Dublinin järjestäytynyt linja-auto liikennne.
...
Euro vetoa, että Suomi on parin vuoden päästä täsmälleen samassa tilanteessa.
Lainataanpas Michael Hudsonia: The Financial War Against Iceland
...
In recent years financial managers have persuaded many countries to sell off public enterprises like their water or energy supplies, mainly to raise the money to pay debts or to cut taxes on the highest wealth brackets. This sale of the “commons” by naïve, myopic leaders (and the “useful idiots” promoted by financial lobbyists to be their economic advisors) turns debtor countries into “tollbooth economies” in which basic services become a vehicle to extract greater and greater portions of national income and wealth for the benefit of the few.
...
Aivan käsittämättömän huono Suomennos:
...
Viime vuosina talouspäälliköt ovat saaneet useat maat myymään pois julkiset yrityksensä, kuten niiden veden tai energiahuollon, lähinnä nostaakseen rahaa maksaakseen velkansa tai leikatakseen korkeimman varallisuusluokan veroja. Tämä "yhteisen" myynti lapsellisten, likinäköisten johtajien (ja finanssi lobbarien tukemien "käytännöllisten hölmöjen", jotka ovat harhaanjohtajien taloudellisia neuvonantajia) muuntaa velkaisen maan "tulliasema taloudeksi", jossa peruspalveluista tulee välineitä yhä suuremman osuuden siirtämiseen kansantulosta ja varallisuudesta harvojen hyödyksi.
...
Kanilla on nimittäin sellainen kutina että Solidium Oy, pohjavesien yksityistäminen, kuntien toimintojen yksityistäminen sekä moni muu tällä hetkellä irrationaaliselta vaikuttava "yhtiöittämisprojekti" tulee saamaan pisteen i:n päälle kun Suomi joutuu "pölkylle" veloistaan.

Ei kommentteja: