9.2.2010

Mr. Geithner puhuu silmät ja suut täyteen höpönhöpöä.

Geithner Says U.S. Will ‘Never’ Lose Aaa Debt Rating (Update1)
Treasury Secretary Timothy F. Geithner said the U.S. is in no danger of losing its Aaa debt rating even though the Obama administration has predicted a $1.6 trillion budget deficit in 2010.
“Absolutely not,” Geithner said, when asked in an ABC News interview broadcast yesterday whether a downgrade is a concern. “That will never happen to this country.” 
Huono suomennos:
Ameriikan ihmemaan valtionvarainministeri Timothy F. Geithner sanoi, ettei ameriikka ole menettämässä Aaa luottoluokitustaan, vaikka Obaman hallituksen budjetti vaje on 1.6 biljoonaa dollaria.
"Ehdottomasti ei" sanoi Geithner, kun ABC uutiset haastattelelivat häntä ja kysyivät luottoluokituksen alenemisesta "sitä ei tule ikinä tapahtumaan".
Kyseisessä artikkelissa Mr. Geithner puhuu silmät ja suut täyteen höpönhöpöä.
Esimerkiksi "ameriikka tulee maksamaan velkansa takaisin kunhan työmarkkinat piristyvät." tai "täytyy varmistaa, että talous kasvaa" tai "olemme vasta paranemisprosessin alussa".
Huhaata!
Ameriikan talous, niin kuin euvostoliitonkin, on 100% riippuvainen yksityisten ihmisten ostovoimasta.
Tällä hetkellä yksityisten ihmisten ostovoima on 100% riippuvainen pankeista.
Nousua ei ole, eikä tule. Tässä syyt.
Mutta se mitä Geithner sanoo ameriikan luottoluokituksesta, on erittäin mielenkiintoista. Pankit ja luottoluokitusyhtiöt toimivat käsi kädessä. Ja pankkien kytkökset ameriikan hallintoon (mm Geithner:n itsensä) on erittäin hyvin dokumentoidut.

Samasta aiheesta: Famous Last Words: U.S. Will ‘Never’ Lose Aaa Debt Rating
Bear in mind that the big three rating agencies (Moody's, Fitch, and the S&P) have government sponsorship, thus the game is rigged...
As long as the game is rigged (and it is very rigged), US debt will continue to be AAA rated until even pathetic Moody's cannot take it anymore, or governments sponsorship of the big three ends.
Huonosti suomennettuna:
Kannattaa muista, että kolmella suurimmalla luottoluokitusyhtiöllä (Moody's, Fitch, and the Standard Und Poor's) on valtiojohto sponsorina...
Näin ollen peli on järjestetty. Ja niin kauan kuin peli on järjestetty (ja se on erittäin peukaloitu) ameriikan velka tulee olemaan parhaassa AAA luokituksessa jopa niin kauan kunnes pateettinen Moodys ei voi hyväksyä sitä, tai valtiojohdon sponsorointi loppuu.

Ei kommentteja: